Consignatie regels ATW

 

Aanvullende regels voor Consignatie

Consignatie is uitsluitend toegestaan voor werknemers van 18 jaar en ouder. De volgende normen gelden in combinatie met de standaard normering (minimale rusttijden en maximale arbeidstijden):

Minimum arbeidstijd bij een oproep tijdens consignatie
30 minuten

Minimum aantal perioden zonder consignatie
Per periode van 28 etmalen mag 14 x 24 uur geen consignatie worden opgelegd waarvan minimaal 2 x 48 uur vrij van arbeid.

Consignatie verbod voor en na een nachtdienst
11 uur voor en 14 uur na een nachtdienst is geen consignatie toegestaan.

Maximum arbeidstijd tijdens consignatie
In iedere periode van 24 uur waarin consignatie is opgelegd is maximaal 13 uur arbeid toegestaan.

Wekelijkse maximum arbeidstijd
Als er sprake is van 16 of meer keer consignatie tussen 00.00 en 06.00 uur in 16 aaneengesloten weken, bedraagt de maximum arbeidstijd hetzij gemiddeld 40 uur per week, hetzij gemiddeld 45 uur per week mits door een oproep (begonnen tussen 00.00 en 06.00 uur) uiterlijk om 24.00 uur (middernacht), 8 uur onafgebroken rusttijd is genoten.

Definitie Consignatie

Een periode tussen twee opeenvolgende diensten of tijdens een pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.

Toelichting:

Consignatie wordt ook wel wachtdienst of piket genoemd. In feite moet de werknemer een bepaalde periode bereikbaar zijn voor oproepen. De arbeid mag niet van structurele aard zijn (dus onvoorzien).