Deugdelijke registratie

Wat moet u registreren?

Deugdelijke registratie begin- en eindtijden
Een belangrijke eis in de Arbeidstijdenwet is dat de werkgever de arbeids- en rusttijden deugdelijk registreert. Dit betekent dat het volgende dient te worden geregistreerd:

  • de begin- en eindtijden van werk, zodat duidelijk is wanneer de medewerker heeft gewerkt en rust heeft genoten.
  • de begin- en eindtijden van pauzes
  • de begin- en eindtijden van consignatie-perioden en oproepen tijdens consignatie.

Registratie bijzondere diensten en afwijkingen
Ook dienen specifieke tijden te zijn geregistreerd die een Arbeidstijdenbesluit (ATB) voorschrijft. Het moet bijvoorbeeld herkenbaar zijn dat iemand een Aanwezigheidsdienst of Bereikbaarheidsdienst heeft en dat het niet een ‘gewone’ werkdag is.

Afwijkingen op de wet, zoals het toch inkorten van een dagelijkse rust, dienen geregistreerd te zijn en voorzien van de reden tot inkorting.

Vastleggen mededelingstermijn
De werkgever dient ook de mededelingstermijn vast te leggen en zich daaraan te houden. Dit moet dus ook te herleiden zijn. Tevens een belangrijke taak voor de planner om te registreren wanneer het rooster is gepubliceerd.


Volgens de bovenstaande wetgeving volstaat het dus niet om alleen een gepland (basis-)rooster te registreren en te bewaren. Door allerlei roosterwijzigingen verandert het geplande rooster en werken medewerkers op andere tijdstippen of langer dan gepland. Het is daarom van belang het gerealiseerde rooster te bewaren, mocht er een controle van de Inspectie SZW plaatsvinden.

Hoe moet u registreren?

De urenregistratie mag op papier, in Excel of in een ander planpakket. Dat maakt niet uit. Belangrijk is dat de gerealiseerde tijden zijn vastgelegd en dat deze oproepbaar en te herleiden zijn.