Algemene informatie

In de Arbeidstijdenwet (ATW) wordt geregeld hoeveel uren per dag of per periode een werknemer mag werken. Daarnaast zijn er regels voor pauzes en minimale rusttijden per dag of week. Er zijn tevens normen voor nachtarbeid, werken op zondag en oproepdiensten (consignatie).

De Arbeidstijdenwet heeft een tweeledige doelstelling. De wet richt zich allereerst op de veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers. Daarnaast wil de Arbeidstijdenwet het kunnen combineren van arbeid en zorgtaken verbeteren. De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat de wet wordt nageleefd. De wijze waarop het beleid en de uitvoering rondom de Arbeidstijdenwet binnen een organisatie moet plaatsvinden is daarom ook uitgebreid vastgelegd.