Regels voor jeugd en kinderen

Arbeidstijdenwet voor 16 en 17 jarigen

Op ATWeetje zijn alleen de regels opgenomen voor werknemers van 18 jaar en ouder. Voor jeugdige werknemers (16 en 17 jaar) gelden afwijkende regels in de Arbeidstijdenwet. Informatie over deze regels kunt u vinden op de website www.arbeidstijdenwet.nl.

Nadere regeling kinderarbeid (13 t/m 15 jaar)

Op grond van Europese regelgeving is er in de Nederlandse wetgeving (Arbeidstijdenwet) bepaald dat arbeid door kinderen van 13 tot en met 15 jaar verboden is. Onder strikte voorwaarden kan arbeid door kinderen van deze leeftijd wel worden verricht, maar is gebonden aan het soort werk en het aantal uren dat maximaal mag worden verricht. In de ‘nadere regeling kinderarbeid’ zijn alle regels omtrent kinderarbeid verder uitgewerkt.
Informatie over deze regels kunt u vinden op de website www.arbeidstijdenwet.nl.