Toepasselijkheid ATW

Voor wie is de ATW van toepassing?
De arbeidstijdenwet is in beginsel van toepassing op iedereen die onder gezag arbeid verricht en zowel op het bedrijfsleven als op de overheid. De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat de wet wordt nageleefd. De werkgever is dan ook verplicht om de arbeids- en rusttijden van zijn medewerkers te registreren zodat de inspectie SZW kan controleren of de werkgever zich wel aan de wet houdt. Als de werkgever zich niet aan de wet houdt kan de inspectie SZW boetes opleggen.

Uitzonderingen
De arbeidstijdenwet is niet altijd van toepassing. Bijvoorbeeld bij grote rampen of ongevallen. Soms is de ATW slechts gedeeltelijk van toepassing. Voor medewerkers die drie keer het minimumloon of meer verdienen gelden bijvoorbeeld de regels rondom de maximale arbeidstijden en minimale rusttijden niet. Behalve als ze nachtdiensten werken of als ze werk doen dat gevaar met zich mee kan brengen voor anderen.