Maximale arbeidstijden ATW

Voor een werknemer van 18 jaar en ouder gelden de volgende maximale arbeidstijden:


Maximum arbeidstijden


Per dienst niet meer dan maximaal 12 uur

Per week niet meer dan maximaal 60 uur

Per aaneengesloten periode van 4 weken niet meer dan gemiddeld 55 uur per week. Bij collectieve regeling kan hiervan worden afgeweken.

Per aaneengesloten periode van 16 weken niet meer dan gemiddeld 48 uur per week.

Maximale arbeidstijden bij nachtdiensten

Per nachtdienst niet meer dan 10 uur arbeid.

Verlenging van de nachtdienst naar 12 uur arbeid is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Er zijn maximaal 5 verlengde nachtdiensten per iedere periode van 14×24 uur en 22 verlengde nachtdiensten per periode van 52 weken toegestaan. Aansluitend op de verlengde nachtdienst is een onafgebroken rust van 12 uur vereist.

Per iedere periode van 16 weken niet meer dan gemiddeld 40 uur per week, indien sprake is van 16 of meer nachtdiensten in die periode.

Maximaal aantal nachtdiensten

Maximum aantal diensten in een reeks

Maximaal 7 diensten indien er 1 of meer nachtdiensten in een reeks voorkomen.
Bij collectieve regeling kan de reeks worden verlengd tot maximaal 8 (nacht)diensten.

Maximum aantal nachtdiensten per periode

Per iedere periode van 16 weken maximaal 36 nachtdiensten die eindigen na 02.00 uur.
Bij collectieve regeling kan worden afgeweken tot maximaal 140 nachtdiensten die eindigen na 02.00 uur per 52 weken, of maximaal 38 uur arbeid tussen 00.00 en 06.00 uur per 2 aangesloten weken.


 

Belangrijk voor een juiste toepassing van de bovenstaande normen:
Definitie nachtdienst in de ATW: er is sprake van een nachtdienst indien meer dan 1 uur arbeid wordt verricht tussen 00.00 en 06.00 uur.